Om samisk språk og ordbank
samisk sprak og ordbank640.jpg?width=640&height=460

Språkarbeid: fra ordbank til apper

Giellavahkku - samisk sprakuke 2020_640.jpg?width=640&height=360

Giellavahkku - samisk språkuke 2020

Giellabargu_sprakarbeid i sankingsprosjektet640.jpg?width=640&height=297

Giellabargu/språkarbeid i sankingsprosjektet

Ordbank med samiske ord og uttrykk ved sjoen640.jpg?width=640&height=321

Ordbank med samiske ord og uttrykk ved sjøen

Sjosamisk terminologi i Porsanger og Revsbotn640.jpg?width=640&height=428

Sjøsamisk terminologi i Porsanger og Revsbotn

Giellavahkku.jpg?width=501&height=299

Båt-terminologi i Samisk språkuke 2019

sprklunsj.jpg?width=200&height=205

Språklunsj