Mearrasiida

et sjøsamisk senter i Billávuotna/Billefjord

Mearrasiida - et sjøsamisk senter i Billávuotna/Billefjord

Mearrasiida er en stiftelse som arbeider med lokal/tradisjonell kunnskap, herunder bygging av små tradisjonelle båter.og med stedsnavn og andre kulturminner, språk og historie i sjøsamiske områder. Nettstedet Meron er sentralt i formidling fra dette arbeidet. Der deles også innlegg fra ansatte, medarbeidere og andre på Meronbloggen:

Februar 2024: Nettsidene er under oppdatering, og alt innhold er derfor ikke tilgjengelig.

Kontakt oss

+47 902 89 233

eller

poasta@mearrasiida.no

Faste tema

Andre tema

Image

Tvangsevakueringa og annen krigshistorie

Andre verdenskrig fikk som kjent store konsekvenser blant annet i sjøsamiske områder, og tvangsevakueringen bidro sterkt til det. På nettstedet evakueringsminner presenteres noen tidsvitners fortellinger fra den dramatiske høsten 1944, da en stor del av befolkningen i Finnmark og Nord-Troms ble tvangsevakuert før den tyske okkupasjonsmakten gjennomførte den brente jords taktikk. Vi nevner også fortellerkvelder og andre arrangement med tvangsevakueringa og krigen som tema.

Image