Mearrasiida

et sjøsamisk senter i Billávuotna/Billefjord

Mearrasiida - et sjøsamisk senter i Billávuotna/Billefjord

Mearrasiida er en stiftelse som arbeider med lokal/tradisjonell kunnskap, herunder bygging av små tradisjonelle båter.og med stedsnavn og andre kulturminner, språk og historie i sjøsamiske områder. Nettstedet Meron med kunnskapsbaser og blogg er sentralt i formidling fra dette arbeidet.

Image

Tvangsevakueringa og annen krigshistorie

Andre verdenskrig fikk som kjent store konsekvenser blant annet i sjøsamiske områder, og tvangsevakueringen bidro sterkt til det. På nettstedet evakueringsminner presenteres noen tidsvitners fortellinger fra den dramatiske høsten 1944, da en stor del av befolkningen i Finnmark og Nord-Troms ble tvangsevakuert før den tyske okkupasjonsmakten gjennomførte den brente jords taktikk. Vi nevner også fortellerkvelder og andre arrangement med tvangsevakueringa og krigen som tema.

Bildet: Anna Malene Larsen fra Smørfjord i Porsanger med barnebarnet Petra, på vei til det tyske transportskipet Carl Arp i Indre Billefjord, Porsanger. Ukjent fotograf. Norges Hjemmefrontmuseum.

Kontakt oss

Telefon: +47 902 89 233

Adresse: Mearrasiida, Suovdigeaidnu 25, 9710 Indre Billefjord.

E-post: poasta@mearrasiida.no

.

Org.nr: 985017255

Bankkonto: 7594.06.00251, Vipps: 522859

Mearrasiida leier lokaler hos Billefjordsenteret AS