This image for Image Layouts addon
OM MEARRASIIDA

I 2002 etablerte lokale ildsjeler et sjøsamisk senter i Billefjord i Porsanger, under navnet Sjøsamisk kompetansesenter og med Mearrasámi diehtoguovddáš som det samiske navnet. Senteret ble offisielt åpnet 6. februar 2003. Nytt navn, Mearrasiida, ble tatt i bruk i februar 2019.

Les mer