Om lokal/tradisjonell kunnskap
Apning av utstilling om selskinn.jpg?width=1080&height=1528

03.09.2022: Åpning av utstilling om selskinn

Kurs i garving av reinskinn.jpg?width=1440&height=800

28.-30.10.2022: Kurs i garving av reinskinn

Podcast om selskinnstradisjon og selskinnsprosjekt1440.jpg?width=1440&height=810

Aug. 2022: Podcast om selskinnstradisjon og selskinnsprosjekt

Kurs i bruk av selskinn.jpg?width=1040&height=733

15.-24.09.2021: Kurs i bruk av selskinn

I aerfuglens rike.jpg?width=797&height=558

29. oktober 2019: I ærfuglens rike

Film-workshop tradisjonell kunnskap.jpg?width=640&height=480

2011 Film-workshop tradisjonell kunnskap

Sel pa samefolkets dag.jpg?width=315&height=262

06.02.2016: Sel på samefolkets dag

Kurs i handverk med selskinn.jpg?width=3415&height=2021

2010: Kurs i håndverk med selskinn

Videreutvikling av arbeid med lokal-tradisjonell kunnskap.jpg?width=1052&height=473

2017-2018: Nanosmahttin: Videreutvikling av arbeid med lokal/tradisjonell kunnskap

Digital formidling av lokal fjordkunnskap og stedsnavn i sjosamiske omrader.jpg?width=278&height=181

2014-2016: Prosjekt digital formidling av lokal fjordkunnskap og stedsnavn i sjøsamiske områder

Kurs i garnboting.jpg?width=960&height=591

19.06.2018: Kurs i garnbøting

Kurs i flaing av rev.jpg?width=496&height=407

30.03.2019: Kurs i flåing av rev