Om sjosamenes naering og ressursutnyttelse i Porsangerfjorden_kart4_Tamsoy_.jpg?width=425&height=511

Om sjøsamenes næring og ressursutnyttelse i Porsangerfjorden

Seminar om kunnskapsgrunnlaget for etablering av oppdrett i Vedbotn Porsangerfjorden_600.jpg?width=600&height=348

Seminar om kunnskapsgrunnlaget for etablering av oppdrett i Vedbotn, Porsangerfjorden

Samisk kulturgrunnlag og industriutvikling i Porsangerfjorden.jpg?width=1040&height=374

Samisk kulturgrunnlag og industriutvikling i Porsangerfjorden

Sel som ressurs i sjosamisk kultur.jpg?width=1040&height=625

Sel som ressurs i sjøsamisk kultur

Lokale fiskarlagsprotokoller og sjosamisk fiskerihistorie_Fra_Kokelv_fiskarlag_1962_.jpg?width=670&height=276

Lokale fiskarlagsprotokoller og sjøsamisk fiskerihistorie

Sel_i_Porsangerfjorden_.jpg?width=600&height=353

Seminar om sel i lokal kultur og fjordkultivering

Filmen it is not only about fish.jpg?width=800&height=533

Filmen "it is not only about fish"